Favicons?domain=www.skolverketwww.skolverket.se

     
Skolverkets uppgift är att ha en samlad kunskap om hur barnomsorgen och skolan ser ut och fungerar, och att föra ut den kunskapen. Den skall också bidra till att barnomsorg och skola utvecklas så att de nationella målen förverkligas.

Tweets about www.skolverket.se

  • Europeisk språkportfolio - pedagogisk verktyg för lärare