Favicons?domain=www.skolverketwww.skolverket.se

Skolverkets uppgift är att ha en samlad kunskap om hur barnomsorgen och skolan ser ut och fungerar, och att föra ut den kunskapen. Den skall också bidra till att barnomsorg och skola utvecklas så att de nationella målen förverkligas.

Tweets about www.skolverket.se

  • Det händer en del som berör SYV på Skolverket, se www.skolverket se/skolutveckling/syv t ex Utvecklingspaketet
  • RT @biblfeed: Skrivtavla i centrum på Nacka gymnasiums bibliotek: De rev ut den stora lånedisken i biblioteket och satsade på ...
  • Skrivtavla i centrum på Nacka gymnasiums bibliotek: De rev ut den stora lånedisken i biblioteket och satsade på ...
  • Daniel Barker "the flipped classroom". #folkbildning #folkflex
  • Lärare söker digitala resurser när eleverna får egen dator@digeldsjal | @scoopit
  • Lärarna söker digitala resurser.. | @scoopit #folkbildning #folkflex
  • Internet safety for children